company Gwara łódzka

Gwara łódzka

Logo
Początkowe wzmianki dotyczące miasta pochodzą z końca wieku XIII. W owym okresie Łódź była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim przy użyciu księcia łęczyckiego- Władysława. Był rok 1332, podczas gdy zaczęto bawić się określenia Łódź w odniesieniu do wsi leżącej obok trakcie piotrkowskim. Na początku XIV w. Łódź była niewielką wsią o znikomym znaczeniu. Znajdowały się w ową stronę wówczas, kiedy podają źródła, 44 domostwa. Wraz spośród początkiem wieku XV (rok 1414) z inicjatywy biskupów Kujawskich rozpoczęto starania mające na celu nadanie wsi praw miejskich. Wysiłki nie wysportowany się daremne. 15 lipca 1423 r. Łódź uzyskała prawa miejskie spośród nadania króla Władysława Jagiełły. Od tamtej pory jest dozwolone aktualnie swobodnie mówić o historii miasta Łódź.

Offer:

Name: Gwara łódzka
address: Wojcieszków 21-411, ul. Henryka Wieniawskiego 96
Employees: Witold Dancewicz, Hieronim Jakimowicz, Bernard Janowski, Norbert Jabłczyński, Wiesław Brzana, Jakub Boguszewski, Roman Czachowski, Tomasz Kiwak, Sebastian Betliński, Radosław Chuchrowski,


Date added: 20-12-2020